Välkomna till SERVI AB

Box 3004

S-720 03 VÄSTERÅS

Tel: 0705 – 87 50 95

info@servi.se

Servi har under 20 år varit generalagenter för Speck-Triplex kolvpumpar, ventiler, kompletta aggregat, tillbehör och reservdelar. 

Vi har i September 2023 överlåtit den verksamheten till Pumpteknik

Vi tackar alla kunder som genom åren har varit väldigt uppskattade och är helt övertygade om att ni i Pumpteknik får en kunnig och seriös partner.


Från september 2023 tar Pumpteknik över all försäljning av utrustning från leverantören Speck-Triplex-Pumpen GmbH & Co i Sverige. 

Pumpteknik har sålt Speck-Triplex under lång tid och känner till både produkten och applikationerna väl.

Välkomna att besöka oss på https://pumpteknik.se/


SERVI fortsätter att arbeta med högtryckstillbehör  av olika slag och står gärna till tjänst med support inom högtrycksteknik och tidigare gjorda installationer

Produkter för tankrengöring i större kärl eller tankar och högre tryck

Produkter för tankrengöring i mindre kärl, IPC behållare och specialiserade på rengöring av ex. vinfat

Hetvattenpannor för höga tryck och ett mycket brett program av slangrullar